• billboard-5.jpg
 • billboard-4.jpg
 • billboard-3.jpg
 • billboard-2.jpg
 • billboard-1.jpg
Volte č.8
Občané pro Lochotín

Není nám jedno, jaký je obvod, kde bydlíme.

Není nám jedno, jaké je město, ve kterém žijeme.

Chceme, aby za námi zůstal kus poctivé práce, jako v našich zaměstnáních, která jsme dělali či děláme …

Aktuality

Podporuje nás MUDr. Gabriela Friedrichová

25. 09. 2014
zubní lékařka

Kandidátní listina 2014

10. 09. 2014
Za Občané pro Lochotín v komunálních volbách 2014 a v tomto pořadí kandidují:

Podporuje nás Adolf Blecha

26. 08. 2014
házenkářský internacionál, bývalý reprezentant České republiky

archiv aktualit

Facebook

Hnutí Občané pro Lochotín

Vážení přátelé,

dovolte nám Vám všem, co jste nás podporovali, co jste nám fandili a co jste nás ve finále volili, moc poděkovat.
Na to, že jsme hové hnutí je pro nás Vašich 5,75 % přepočtených platných hlasů obrovským úspěchem. Ale hlavně velkým závazkem Vaši důvěru nezklamat a ukázat, co v nás je.

Držte nám palce, sledujte a kontrolujte naše kroky a rozhodnutí, která budeme vždy dělat ku prospěchu naší společné části města Plzně.

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří za nás kandidovali a i tím nám výrazně pomohli.

V komunálních volbách 2014 za nás kandidovali :

1.  Bc. Ing. Kotora Tomáš  - Ředitel bazénu Lochotín a Slovany

2.  Vítovcová Irena - Předsedkyně rady Procit o.s.

3.  MUDr. Veselá Flórová Zuzana - Oční lékařka

4.  Mgr. Vojáčková Andrea MBA - Obchodní ředitelka

5.  MVDr. Kuncl Ladislav - Veterinář

6.  Ing. Tichý Vladimír - Místostarosta MO 1

7.  Mgr. Kielbergerová Renata - Učitelka

8.  Vitáček Martin - Hudebník, fyzioterapeut

9.  Domin Jan - Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů

10. Mgr. Nováková Marie - Učitelka ZŠ

11. RNDr. Friedrich Bruno - Důchodce

12. Matoušík Radomír - Vedoucí obchodního oddělení

13. Lapák Zdeněk - Policista ve výslužbě

14. Frýba Petr - Sportovní fotograf

15. Bc. Blechová Eva - Sportovní fyzioterapeut

16. Krčálová Marie - Důchodkyně

17. Purkart Jakub - Profesionální hasič

18. Pousková Zuzana - Zdravotní sestra

19. Kubištová Markéta - Učitelka v mateřské školce

20. Pittnerová Hana - Důchodkyně

21. Vyhnánek Jan - Operátor chlazení

22. Kantová Andrea - Účetní

23. Majerová Renata - V domácnosti

24. Burdová Renata - Provozní v mateřské školce

25. Sobotková Lucie - Manažerka

26. Kotora Jan  - Student

27. Ing. Jiří Nachtmann - Důchodce

 

 Vaši zastupitelé Irena Vítovcová a Tomáš Kotora

 

 

Cílem činnosti hnutí je

 • sdružování občanů, kteří usilují o účast na správě věcí veřejných prostřednictvím volených orgánů a naplnění tak svého ústavního práva – být volen
 • vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu
 • výkon veřejných funkcí jako služba občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy

Hnutí působí  v Plzni

Hnutí bude usilovat o upřednostňování osobní odpovědnosti nestranných kandidátů před stranicky ovlivňovanou odpovědností kandidátů.

Cílem hnutí proto při správě věcí veřejných je zejména:

 • Usilovat o rovné příležitosti realizace občanů či jejich sdružení a spolků a vytvářet tak předpoklady pro odpovědnou správu věcí veřejných.
 • Prosazovat obnovu demokratických hodnot, jako jsou svoboda, rovnost, právní řád a právní stát, ve společnosti.
 • Požadovat omezení byrokracie, zasazovat se o decentralizaci výkonu veřejné moci a o prosazení principu subsidiarity.
 • Odmítat regulaci bránící občanům podílet se na efektivním fungování veřejné správy.
 • Prosazovat průhlednost veřejného života, potírání korupce a obnovovat důvěru v právní řád a stát.
 • Vyžadovat odpovědnost jednotlivce vůči sobě samotnému a společnosti jako celku.
 • Odmítat veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.
 • Prosazovat rozšíření užívání prvků přímé demokracie a zapojení veřejnosti do rozhodování.

V otázkách dotýkajících se národního hospodářství, ekonomie a sociální politiky prosazuje hnutí principy individuální odpovědnosti občanů, jejich rovných šancí a hájí tržní principy s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

Hnutí svým působením prosazuje ochranu životního prostředí pro zachování budoucím generacím a ochranu tradic.