• billboard-5.jpg
  • billboard-4.jpg
  • billboard-3.jpg
  • billboard-2.jpg
  • billboard-1.jpg
Volte č.8
Občané pro Lochotín

Není nám jedno, jaký je obvod, kde bydlíme.

Není nám jedno, jaké je město, ve kterém žijeme.

Chceme, aby za námi zůstal kus poctivé práce, jako v našich zaměstnáních, která jsme dělali či děláme …

Úvod » Sociální oblast

Aktuality

Podporuje nás MUDr. Gabriela Friedrichová

25. 09. 2014
zubní lékařka

Kandidátní listina 2014

10. 09. 2014
Za Občané pro Lochotín v komunálních volbách 2014 a v tomto pořadí kandidují:

Podporuje nás Adolf Blecha

26. 08. 2014
házenkářský internacionál, bývalý reprezentant České republiky

archiv aktualit

Facebook

Sociální oblast

Pomoci rodinám dětí s handicapem (podporovat speciální potřeby dětí a jejich rodin ve všech oblastech – např. škola, sport)

Založení alternativní školy a poradenského centra:

V Plzeňském kraji (a to nejen v okrajových lokalitách, ale i přímo v Plzni) je významná poptávka po alternativních formách vzdělávání. Jedná se především o vzdělávání dětí, které mají určitý vývojový deficit (a nemusí se jednat jen o poruchu autistického spektra, ale jde často i o děti s poruchou aktivity a pozornosti nebo s významější specifickou vývojovou poruchu školních dovedností). Tyto děti mohou mít i nadprůměrný intelekt, ale i přesto je pro ně nesmírně obtížné zvládat – a obstát v kolektivu 25 děti, za zcela běžných výukových podmínek. Těchto dětí je bohužel stále veliký počet a z dlouhodobějšího hlediska lze předpokládat také nárůst jejich problémů (dítě není úspěšné, získává negativní zpětnou vazbu, není motivované pro školní práci a hledá si jiné možnosti jak vrstevníky zaujmout, jak uspět, prosadit se). U dětí s poruchou autistického spektra je navíc naprosto stěžejní, speciálně pedagogická péče, která je rozhodující pro jejich další vývoj a uplatnění ve společnosti.

Součástí tohoto projektu je také zajištění nezbytné odborné podpory – formou poradenského centra, kde by působil (speciální pedagog, etoped, psychiatr, psycholog, logoped atd.), Úkolem poradenského centra by byla nejen diagnostika a speciálně pedagogické a poradenská péče, ale také práce s rodiči a odborně vedené nácviky sociálních dovedností.