Není nám jedno, jaký je obvod, kde bydlíme.

Není nám jedno, jaké je město, ve kterém žijeme.

Chceme, aby za námi zůstal kus poctivé práce, jako v našich zaměstnáních, která jsme dělali či děláme …

Facebook

Občané pro Lochotín

Vážení spoluobčané!

O vaši přízeň, hlasy a podporu se bude ucházíet kandidátka hnutí Občané pro Lochotín ve společné platformě s názvem Pro Plzeň.

Jsme neformální seskupení, které spojují dvě základní myšlenky: ctíme svobodu jednotlivce a veřejnou správu chápeme jako službu občanům. Naši motivaci a přesvědčení lze vyjádřit heslem:

NE klientelismu,

ANO zapojení občanů do správy svých věcí!

Budeme žádat o důvěru všechny Plzeňany, kteří spolu s námi chtějí žít ve městě, kde politici neprofitují na jeho hospodaření. Řada z nás nikdy nebyla v žádné politické straně, někteří z nás svoji stranickou zkušenost mají. Představujeme vyvážený mix, který nabízí jak nové tváře, tak zkušenost komunálních politiků. Jsme převážně nezávislými kandidáty na kandidátce hnutí Pro Plzeň. Spatřujeme v tom příležitost rozhodovat na základě svých životních zkušeností, podle zdravého rozumu a především mravně!

Naším cílem není výnosné vládnutí, ale služba městu Plzni a Vám, občanům!

Vaše náměty, jak zlepšit život na obvodě, dotazy nebo jen podporu rádi nalezneme na stránkách www.proplzen.cz nebo na FB: Pro Plzeň