Není nám jedno, jaký je obvod, kde bydlíme.

Není nám jedno, jaké je město, ve kterém žijeme.

Chceme, aby za námi zůstal kus poctivé práce, jako v našich zaměstnáních, která jsme dělali či děláme …

Úvod » Bezpečnost

Facebook

Bezpečnost

Chtěli bychom navýšit počet strážníků Městské Policie na našem obvodě. Ne snad proto, aby se vybralo více pokut, ale aby byli co nejvíce vidět a působili tak jako preventivní služba. U základních a mateřských škol by měl být každý den od 11.30 do 14.30 jeden strážník, aby dohlížel na odchod dětí ze školy. A nejenom kvůli bezpečnému přecházení silnic, kde by měl viditelně měřit rychlost vozidel, tak aby každý řidič raději zvolnil, ale i kvůli drogově závislým a dealerům, aby se u škol nevyskytovali.

O prázdninách a svátcích by naopak byla posílena služba v rekreačních oblastech našeho obvodu.

Strážník městské policie by měl navštěvovat i schůze Společenství vlastníků bytových jednotek, aby se dozvěděl přímo od občanů co je v dané lokalitě nejvíce trápí.

Chtěli bychom organizovat tematické akce pro žáky mateřských a základních škol, ale i pro seniory ve spolupráci s Policíí ČR, Městskou Policií, ale i s hasiči a záchranáři, tak aby se lidé dozvěděli co nejvíce o bezpečnosti, ale i o první pomoci.

Chtěli bychom ve spolupráci s Městskou Policií pořádat akce i besedy pro majitele psů, aby se výrazně zlepšilo jejich soužití s lidmi, kteří psy nevlastní