Není nám jedno, jaký je obvod, kde bydlíme.

Není nám jedno, jaké je město, ve kterém žijeme.

Chceme, aby za námi zůstal kus poctivé práce, jako v našich zaměstnáních, která jsme dělali či děláme …

Úvod » Čistý obvod

Facebook

Čistý obvod

Chtěli bychom za občany našeho obvodu platit odvoz komunálního odpadu. V Teplících tento systém funguje už hodně let a občané jsou spokojeni. V současné době se někteří spoluobčané ve snaze ušetřit snaží svůj odpad umísťovat do cizích popelnic anebo nám vznikají „černé“ skládky. Chtěli bychom zároveň pomoci občanům i s odvážením objemnějšího odpadu na sběrné dvory.  Obvod by nám zůstal tím pádem čistější.

Chceme získat od Úřadu práce více pracovníků na úklid obvodu. Ti již 2 roky na obvodě uklízejí a setkalo se to s velkou odezvou u obyvatel.