Není nám jedno, jaký je obvod, kde bydlíme.

Není nám jedno, jaké je město, ve kterém žijeme.

Chceme, aby za námi zůstal kus poctivé práce, jako v našich zaměstnáních, která jsme dělali či děláme …

Úvod » Rodina a děti

Facebook

Rodina a děti

Podporu rodiny a dětí považujeme za nejdůležitější oblast, ve které by se město a obvody měly angažovat. Vytvoření dostatku možností na sportovní, kulturní a společenské vyžití mladších i starších dětí je podle nás i nejlepší prevence proti drogám a kriminalitě.

Chceme prosadit příspěvek 1000,-Kč každému dítěti z našeho obvodu na libovolný zájmový kroužek. Myslíme si, že by tímto postupem dostali šanci docházet na sportovní a zájmové kroužky i děti ze sociálně slabších rodin. Samozřejmě že příspěvek by dostali rodiče po předložení dokladu o zaplacení poplatku za účast.

Chceme na našem obvodě zřídit školní autobus po vzoru západních rodin, který by pravidelně svážel všechny děti a rodičům by tak ušetřil čas i starosti

Chceme vybudovat novou mateřskou školku a u všech školek prodloužit jejich provozní dobu alespoň do 18 hodin, aby neměli zaměstnaní rodiče starosti s včasným vyzvednutím dětí

Myslíme si, a chceme to spolu s orgány města prosadit, že rodiče by měli mít šanci zvolit si, do jaké školy bude chodit jejich dítě. Měli by se zrušit spádové oblasti a zavést možnost libovolné volby školy po celé Plzni.

U většiny základních škol na našem obvodě se v nedávné minulosti vybudovaly nová moderní sportoviště a je určitě škoda, aby se využívaly jen v rámci školy. Chceme, aby v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech bylo možné tyto sportoviště zdarma využívat, tak jako se to u několika škol děje.

Chceme vybudovat několik nových dětských hřišť.