Není nám jedno, jaký je obvod, kde bydlíme.

Není nám jedno, jaké je město, ve kterém žijeme.

Chceme, aby za námi zůstal kus poctivé práce, jako v našich zaměstnáních, která jsme dělali či děláme …

Úvod » Sociální oblast

Facebook

Sociální oblast

Pomoci rodinám dětí s handicapem (podporovat speciální potřeby dětí a jejich rodin ve všech oblastech – např. škola, sport)

Založení alternativní školy a poradenského centra:

V Plzeňském kraji (a to nejen v okrajových lokalitách, ale i přímo v Plzni) je významná poptávka po alternativních formách vzdělávání. Jedná se především o vzdělávání dětí, které mají určitý vývojový deficit (a nemusí se jednat jen o poruchu autistického spektra, ale jde často i o děti s poruchou aktivity a pozornosti nebo s významější specifickou vývojovou poruchu školních dovedností). Tyto děti mohou mít i nadprůměrný intelekt, ale i přesto je pro ně nesmírně obtížné zvládat – a obstát v kolektivu 25 děti, za zcela běžných výukových podmínek. Těchto dětí je bohužel stále veliký počet a z dlouhodobějšího hlediska lze předpokládat také nárůst jejich problémů (dítě není úspěšné, získává negativní zpětnou vazbu, není motivované pro školní práci a hledá si jiné možnosti jak vrstevníky zaujmout, jak uspět, prosadit se). U dětí s poruchou autistického spektra je navíc naprosto stěžejní, speciálně pedagogická péče, která je rozhodující pro jejich další vývoj a uplatnění ve společnosti.

Součástí tohoto projektu je také zajištění nezbytné odborné podpory – formou poradenského centra, kde by působil (speciální pedagog, etoped, psychiatr, psycholog, logoped atd.), Úkolem poradenského centra by byla nejen diagnostika a speciálně pedagogické a poradenská péče, ale také práce s rodiči a odborně vedené nácviky sociálních dovedností.